Ασύμμετρη κρυπτογράφηση, μέθοδος, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Μέθοδος

Ασύμμετρη κρυπτογράφηση είναι μια έννοια της κρυπτογραφίας η οποία χρησιμοποιεί ζεύγη κλειδιών. Ένα κλειδί είναι το κοινό (Public Key) και το άλλο είναι το ιδιωτικό κλειδί (Private Key). Δεδομένα που κρυπτογραφούνται με το δημόσιο κλειδί, μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν ξανά μόνο με το ιδιωτικό κλειδί [1]. Για να στείλει ο αποστολέας μία κρυπτογραφημένη πληροφορία στον παραλήπτη, χρειάζεται το δημόσιο κλειδί του παραλήπτη (βλέπε εικόνα).

Ασύμμετρη κρυπτογράφηση

Ο Bob και η Alice θέλουν να ανταλλάξουν μηνύματα μέσω ενός μη ασφαλές καναλιού (π.χ. το Διαδίκτιο). Για να βεβαιωθούν ότι οι πληροφορίες που θα σταλούν, δεν θα διαβαστούν από έναν τρίτο (Eve), αποφασίζουν ο Bob και η Alice να κρυπτογραφήσουν τα μηνύματα με την ασύμμετρη κρυπτογράφηση. Για αυτό τον σκοπό χρειάζεται ο Bob το δημόσιο κλειδί της Alice. Το δημόσιο κλειδί είναι ορατό σε όλους (ακόμα και στον  Eve). Η δημοσιοποίηση μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, μέσω e-mail ή ενός δημόσιου διακομιστή (server). Με το δημόσιο κλειδί της Alice μπορεί τώρα ο καθένας να στείλει κρυπτογραφημένα μηνύματα στην Alice. Ωστόσο μόνο η Alice μπορεί, με το ιδιωτικό της κλειδί, να αποκρυπτογραφήσει ξανά το μήνυμα.

Πλεονεκτήματα

  • Το ιδιωτικό κλειδί δεν χρειάζεται να μεταδοθεί μέσω ενός ασφαλούς καναλιού (σε αντίθεση με τη συμμετρική κρυπτογράφηση) για να λειτουργήσει η κρυπτογράφηση
  • Υπάρχει η δυνατότητα της ηλεκτρονικής υπογραφής (ψηφιακή υπογραφή)

Μειονεκτήματα

  • Το υψηλό κόστος για την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση μηνυμάτων (πολύ πιο αργή εν συγκρίσει με τη συμμετρική κρυπτογράφηση) [2]

Βιβλιογραφία

[1] A. Menezes, “Handbook of Applied Cryptography “, CRC Press, 1996, ISBN 978-0849385230.
[2] www.itwissen.info: Asymmetrische Verschlüsselung.

www.itwissen.info/definition/lexikon/Asymmetrische-Verschluesselung-asymmetrical-encryption.html – Stand 29.11.2016

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*