Οι επιπτώσεις της κακοποίησης των παιδιών

Κακοποίηση παιδιών

Οι επιπτώσεις της σωματικής και της ψυχολογικής κακοποίησης των παιδιών δεν είναι κάτι παροδικό, δεν είναι απλά μία άσχημη στιγμή για το παιδί που θα περάσει μετά το πέρας του ξεσπάσματος των γονέων , αλλά αντίθετα αποτελεί τη ρίζα πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει τόσο το άτομο σε προσωπικό επίπεδο, όσο και η κοινωνία γενικότερα. Μερικές από τις επιπτώσεις είναι οι ακόλουθες:

  • Τόσο η σωματική όσο και η ψυχολογική κακοποίηση έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στη συναισθηματική κατάσταση του παιδιού, την κοινωνική του ανάπτυξη και την διαμόρφωση μιας υγιούς προσωπικότητας.
  • Η αυτοεκτίμηση των παιδιών μειώνεται καθώς επίσης τα κακοποιημένα παιδιά δυσκολεύονται να εμπιστευθούν κάποιον εξαιτίας του φόβου και της εκμετάλλευσης.
  • Τα παιδιά που έχουν υποστεί κακοποίηση είναι πιο επιθετικά , ενώ παράλληλα τείνουν να απομονώνονται από τον κοινωνικό περίγυρο.
  • Έχουν περισσότερα προβλήματα στο σχολείο σε σύγκριση με εκείνα τα παιδιά που δεν έχουν υποστεί κακοποίηση.
  • Οι έφηβοι και οι ενήλικες που έχουν υποστεί κάποιου είδους κακοποίηση διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ψυχολογικών προβλημάτων , συμπεριλαμβανομένων του αλκοολισμού, της κατάθλιψης, της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών .
  • Υψηλότερα από το μέσο όρο είναι και τα ποσοστά των αυτοκτονιών.
  • Επίσης τα παιδιά που έχουν κακοποιηθεί δεν μπορούν να ελέγξουν τα συναισθήματά τους και τη συμπεριφορά τους και δεν μπορούν να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους ικανότητες.
  • Επίσης τα κακοποιημένα παιδιά δεν μπορούν να ελέγξουν το θυμό τους και είναι πιο ανυπάκουα.
  • Μια άλλη σημαντική επίπτωση από την κακοποίηση , είναι ότι τα παιδιά που έχουν κακοποιηθεί, ως ενήλικες παγιδεύονται σε καταστροφικές σχέσεις και δεν κοινωνικοποιούνται.
  • Η κακοποίηση των παιδιών , επίσης, τους διδάσκει να εκμεταλλεύονται τους άλλους ανθρώπους , να τους υποβιβάζουν, να τους τρομοκρατούν και εν τέλει να γίνονται και τα ίδια άτομα που ασκούν σωματική και ψυχολογική βία.

Αν μη τι άλλο η κακοποίηση των παιδιών μόνο αρνητικές επιπτώσεις μπορεί να επιφέρει στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη του ατόμου , ενώ παράλληλα αποτελεί ένα φαύλο κύκλο , μία δυναστεία που είναι ικανή να περάσει από γενιά σε γενιά μέσω των  βιωμάτων και των προτύπων που έχει κάθε παιδί.

Βιβλιογραφία:

Grace J. Craig , Don Baucum, 2001,  Human Development, (9th Edition) , Publisher: Pentice Hall

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*