Πως η ανάγνωση βιβλίων επηρεάζει τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών

Ανάγνωση βιβλίων και γλωσσική ανάπτυξη

Ο τρόπος με τον οποίο ένα παιδί <<κατακτά >> τη μητρική του γλώσσα έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης πολλών επιστημόνων. Πολλές θεωρίες έχουν επικρατήσει κατά καιρούς για τη γλωσσική ανάπτυξη με μία όμως γενική παραδοχή: ο ρυθμός ανάπτυξης της γλώσσας στη νηπιακή και προσχολική ηλικία είναι θεαματικός.

Η σημασία του περιβάλλοντος στην γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού είναι θεμελιακή. Ανεξαιρέτως και η ανάγνωση βιβλίων είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο των ενηλίκων για να βοηθήσουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να αναπτύξουν τη γλωσσική αλλά και την επικοινωνιακή ικανότητά τους.

Η γλωσσική ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό και αποτελεσματικά εφόσον η συμμετοχή των ενηλίκων στην ανάγνωση βιβλίων δεν περιορίζεται μόνο στην επιλογή του κατάλληλου βιβλίου και στην απλή εκφώνησή του. Αντίθετα ο ρόλος των ενηλίκων είναι πιο πολύπλοκος. Παράλληλα με την ανάγνωση βιβλίων οι γονείς θα πρέπει να συζητούν για το περιεχόμενο των βιβλίων με τα παιδιά, να τους κάνουν ερωτήσεις , αλλά και να τα προτρέπουν σε άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με το βιβλίο που διαβάζουν. Για παράδειγμα για να επιτευχθεί ικανοποιητική γλωσσική ανάπτυξη μέσω της ανάγνωσης βιβλίων , με οφέλη στην ενήλικη ζωή (π.χ.  καλύτερες σχολικές επιδόσεις) , οι ενήλικοι οφείλουν να ωθούν τα παιδιά στη δραματοποίηση του περιεχομένου του βιβλίου , στον αυτοσχεδιασμό του ή ακόμη και στην οργάνωση παιχνιδιών στα οποία θα δίνεται έμφαση στους ήχους και στη σημασία των λέξεων του βιβλίου. Βέβαια με ποιο τρόπο θα μπορέσει να αξιοποιηθεί ένα προς ανάγνωση βιβλίο εξαρτάται από τη φύση του κειμένου, των αριθμό των παιδιών και από το περιβάλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάγνωση βιβλίων από τους ενηλίκους δεν πρέπει να σταματά όταν το παιδί είναι πλέον σε θέση να διαβάζει μόνο του. Ο διαφορετικός τρόπος χρήσης του λόγου , ο διαφορετικός τρόπος ανάγνωσης και ο χρωματισμός της φωνής που είναι σε θέση να κάνουν οι ενήλικοι βοηθούν τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών.  Ας μη ξεχνάμε βέβαια ότι ένα από τα οφέλη από την ανάγνωση βιβλίων είναι η απόκτηση πλούσιου λεξιλογίου και  η ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών να εξωτερικεύουν πιο εύκολα τα συναισθήματά τους.

Επομένως ένας καλός τρόπος για να αφιερώσετε ποιοτικό χρόνο στα παιδιά σας είναι η ενασχόλησή σας με την ανάγνωση βιβλίων. Τα ευεργετικά αποτελέσματα από αυτή σας την δραστηριότητα θα είναι άμεσα εμφανή.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*