Συμμετρική κρυπτογράφηση, μέθοδος, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

συμμετρική κρυπτογράφηση

Μέθοδος

Η συμμετρική κρυπτογράφηση είναι μια διαδικασία κρυπτογράφησης, κατά την οποία η κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση ενός μηνύματος γίνεται με το ίδιο κλειδί (βλέπε εικόνα). Αυτό προυποθέτει πως οι συμμετέχοντες έχουν ανταλλάξει τα κλειδιά ήδη πριν την έναρξη επικοινωνίας [1].

συμμετρική κρυπτογράφηση

Ο Bob έχει μια σημαντική πληροφορία που θέλει να στείλει στην Alice, χρησιμοποιώντας ένα μη ασφαλές κανάλι (π.χ. το διαδίκτυο). Για να βεβαιωθεί ο Bob ότι οι πληροφορίες που θα στείλει, δεν θα διαβαστούν από έναν τρίτο (Eve), θα πρέπει να κρυπτογραφήσει το μήνυμα πρώτα. Αρχικά, πρέπει όμως ο Bob και η Alice να συμφωνήσουν στο κοινό κλειδί Κ1 που θα χρησιμοποιήσουν. Με το κλειδί K1 κρυπτογραφεί ο Bob τώρα τις πληροφορίες και τις στέλνει μέσω του μη ασφαλούς καναλιού στην Alice. Ακόμα και να λάβει ο Eve την πληροφορία, δεν του χρησιμέυει σε τίποτα δεδομένου ότι η πληροφορία μετά την κρυπτογράφηση, δεν έχει κανένα νόημα. Για την αποκρυπτογράφηση των πληροφοριών απαιτείται και πάλι το ίδιο κλειδί Κ1, το οποίο χρησιμοποιήθηκε και για την κρυπτογράφηση των πληροφοριών. Δεδομένου ότι μόνο η Alice και ο Bob έχουν ανταλλάξει προηγουμένως το κλειδί, μπορούν μόνο αυτοί να διαβάσουν το πρωτότυπο κείμενο.

Πλεονεκτήματα

  • Πολύ γρήγορη κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση του μηνύματος
  • Όσο πιο μεγάλος ο κωδικός του κλειδιού, τόσο μεγαλύτερη η ασφάλεια

Μειονεκτήματα

  • Ανταλλαγή του κλειδιού: Πρέπει να διασφαλιστεί ότι το κλειδί της κρυπτογράφησης, θα ανταλλαχθει μέσω ενώς ασφαλές καναλιού (π.χ. προσωπικά). Αυτό όμως μπορεί να καταστεί πολύ δύσκολο στην πράξη
  • Ο αριθμός των κλειδιών που απαιτούνται: Για κάθε ζεύγος των συμμετεχόντων που επιθυμούν να ανταλλάξουν κρυπτογραφημένα μηνύματα, απαιτείται ένα νέο κλειδί [2]

Βιβλιογραφία

[1] A. Menezes, “Handbook of Applied Cryptography “, CRC Press, 1996, ISBN 978-0849385230.
[2] www.it-administrator.de: symmetrische Verschlüsselung.

www.it-administrator.de/lexikon/symmetrische_verschluesselung.html – Day 29.11.2016

 

1 Trackback / Pingback

  1. Τι είναι η υβριδική κρυπτογράφηση; - The Trust

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*