Τι είναι η υβριδική κρυπτογράφηση;

υβριδική κρυπτογράφηση

Η υβριδική κρυπτογράφηση χρησιμοποιεί συμμετρικούς και ασύμμετρούς μεθόδους για την κρυπτογράφηση των δεδομένων. Έτσι συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα και των δύο μεθόδων. Στη μέθοδο αυτή, τα δεδομένα είναι κρυπτογραφημένα συμμετρικά. Τα κλειδιά όμως παραδίδονται, με την ασύμμετρη κρυπτογράφηση.

Αρχικά, ο αποστολέας κρυπτογραφεί τα δεδομένα με ένα τυχαίο κλειδί που έχει προηγουμένος δημιουργήσει. Τα δεδομένα μπορούν να αποκρυπτογραφούνται από τον παραλήπτη με το ίδιο κλειδί (συμμετρική κρυπτογράφηση). Τώρα, ο αποστολέας πρέπει να κρυπτογραφήσετε το κλειδί (που έχει προηγουμένος δημιουργήσει) ασύμμετρα. Στη συνέχεια, το κλειδί και τα δεδομένα μπορούν να σταλούν στον παραλήπτη. Τέλος, ο παραλήπτης μπορεί να αποκρυπτογραφήσει το κλειδί με το ιδιωτικό του κλειδί και με το κοινό πλέον κλειδί μπορεί να αποκρυπτογραφήσει τα δεδομένα [1].

Βιβλιογραφία

[1] www.elektronik-kompendium.de: Verschlüsselungwww.elektronik-kompendium.de/sites/net/0908071.htm– Zuletzt besucht am 18.05.2014.
 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*