Τι είναι η ψηφιακή υπογραφή;

ψηφιακή υπογραφή

Η ψηφιακή υπογραφή δεν είναι μια μέθοδος κρυπτογράφησης, αλλά μια μέθοδος κωδικοποίησης (κωδικοποίηση: στα δεδομένα προσθέτονται κρυπτογραφημενα χαρακτηριστικά). Στην ψηφιακή υπογραφή προστίθενται στο αρχικό μήνυμα του αποστολέα, επιπλέον κρυπτογραφημένες πληροφορίες με το ιδιωτικό κλειδί του αποστολέα. Δεδομένου ότι μόνο ο αποστολέας μπορεί να έχει στην κατοχή του το ιδιωτικό κλειδί, θεωρείται ότι τα κωδικοποιημένα δεδομένα προέρχονται  από τον αποστολέα. Ο παραλήπτης μπορεί μέσω του δημόσιου κλειδιού του αποστολέα, να επαληθεύει τα δεδομένα για ψηφιακή αυθεντικοποίησή τους [1].

Βιβλιογραφία

[1] www.elektronik-kompendium.de: Verschlüsselung www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0908071.htm– 18.05.2014.
 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*