συμμετρική κρυπτογράφηση

Συμμετρική κρυπτογράφηση, μέθοδος, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

7. Δεκεμβρίου 2016 k.evangelos 0

Μέθοδος Η συμμετρική κρυπτογράφηση είναι μια διαδικασία κρυπτογράφησης, κατά την οποία η κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση ενός μηνύματος γίνεται με το ίδιο κλειδί (βλέπε εικόνα). Αυτό […]