υβριδική κρυπτογράφηση

Τι είναι η υβριδική κρυπτογράφηση;

28. Μαρτίου 2017 k.evangelos 0

Η υβριδική κρυπτογράφηση χρησιμοποιεί συμμετρικούς και ασύμμετρούς μεθόδους για την κρυπτογράφηση των δεδομένων. Έτσι συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα και των δύο μεθόδων. Στη μέθοδο αυτή, […]